Říjen 2012

Tarotové pětky

14. října 2012 v 8:46 Tarot

Pětka v tarotech je číslo změny a nejistoty. Může představovat ztrátu a lítost, proměnlivost a všestrannost. Čekají obtíže a překážek v podobě zkoušek, a musí být vynaloženo více úsilí, aby byly překonány. Úspěšné zacházení s touto nestálou energií si vyžaduje značnou obratnost.

Pětka pohárů - Zklamání. Tady se musí najít východiska. Karta přináší odchod, bolest, zklamání, pocity jako, žal i hořkost. Hlavně zkoncovat s tím co bylo v minulosti a říct si že není nic ztraceno a že je tu pořád něco. Obrácená karta znamená, že právě k tomu je připraven.


Pětka holí - Střet. Při výkladu vychází najevo touha po harmonii a úspěchu, být připraven na situaci, touha zdolávat překážky, zkusit vlastní dovednosti. Obrácená karta je, že boj bude krutý, ale pozitivním významem té karty je vítězství nad nepřízní osudu.


Pětka mincí - Starost. Přináší finanční problémy, krize; uspokojení, ale díky vnějším vlivům; těžká fianční ztráta, nebo se cítí ožebračený, i ztráta nebo problémy v citovém životě. Situaci lze řešit za předpokladu, že tazatel je ochoten přezkoumat své poměry a uvědomit si potřebu nového postoje. Obrácená karta je že se blýská na lepší časy.


Pětka mečů - Porážka. Přináší nebezpeční situace, ztrátu, prohru, pokoru. Tazatel se možná cítí bezmocný a nevidí jinou možnost než přiznat porážku. Aby mohl pokračovat dál musí se k situaci postavit čelem. Obrácení karta znamená, že je připraven jednat.


Tarotové sedmičky

11. října 2012 v 17:49 Tarot

Sedmička je číslem moudrosti, spirituality, filozofie a paranormálních schopností. mnohé cykly v přírodě se shodují s číslem sedm, jež může ukazovat na konec cyklu nebo ukončení nějaké fáze. Existují volby, jež je třeba učinit a rozhodnutí, jež se mají přijmout. Napětí mezi tvůrčí představivostí a drsnou realitou vytváří výzvu, která se dá překonat dovednostmi, silou vůle, odhodláním a odvahou.

Pohárová 7 - Duchovní bohatství

iluze, frustrace, zklamání z vlaastní síly a naopak často duchovní bohatství

Žezlová 7 - Pronikavost

boj proti překážkám, odvaha a schopnost podstoupit riziko

Mincová 7 - Bohatá sklizeň

zráta odvahy, rychlé konání je správná volba

Mečová 7 - Filozofický přístup

---- při jednání v obtížné situaci je třeba lstivosti a taktu

ztráta odvahy, narůstající překážky - zároveň možnost přes překářky se dostat dopředu


Tarotové trojky

6. října 2012 v 16:51 Tarot

Trojka je číslo tvořivosti, růstu, činu, energie a nadšení. Tazatel si teď užívá toho čeho se dosáhlo díky partnerství započato dvojkami. Kromě mečové trojky, která může znamenat zklamání, je číslo tři optimistické znamení.

Pohárová trojka - NadšeníŽezlová trojka - ČinMincová trojka - Energie

Mečová trojka - Ztráta, žal, odloučení, mračna na obzoru


Pohárová trojka s touto kartou se pojí štěstí a spokojenost. Svatba i narození dítěte. Po nemoci značí uzdravení také obnovení důvěry. Při obracené kartě značí zklamání.

Žezlová trojka je symbolem optimismu ohledně nového podniku. Tazatel je plný nadšení a inspirace a chystá se do fáze pokračování něčeho započatého. Nepřímo slibuje úspěšný výsledek. Pro tazatele je to skvělý čas prosadit sebe a svůj talent. protože jedná podle svého přesvědčení. Při obrácené kartě je nejistota zda se pustit do něčeho nového.

Mincová trojka - setrvalé úsilí přinese uspokojení a úspěch. Tazatel potřebuje využít naplno své schopnosti. nyní rozvíjí svůj talent a pokročí se ve všem na čem se v současné době pracuje. V obrácené pozici je tazatel lhostejný k úkolům co má před sebou.

Mečová trojka - v tomto případě se tazatel může připravit na zklamání a rozruch. Něco končí a přchází bolest a lítost. Může se jednat o rozpa vztahu, odloučení, nebo prudkou hádku , ale je to nevyhnutelné a nutné jen tak se uvolní cesta do budoucnosti. Obrácená karta značí neochotu postavit se problémům čelem.


Tarotové desítky

5. října 2012 v 20:25 Tarot

Desítky symbolizují ukončení, ale zároveň i začátek. Každý cyklus v sobě nese moudrost, zkušenost toho předešlého. Tuto zkušenost odrážejí karty různě. Pohárová a mincová desítka jsou známkou uspokojení. zatímco desítka žezlová a mečová znamenají obtíže, jež lze překonat.Zkrátka pohárová to je Spokojenost a vše co se pod tím představuje, ale žezlová značí Problémy, potom mincová značí Uspokojení a mečová desítka Výzvy.

Pohárová desítka

Symbolizuje trvalé štěstí, spokojenost a uskutečnění přání, tazatel je obklopen láskou přátel a rodiny. Duchovní harmonie a uspokojení. Obrácená karta značí, že tazatel vlastně o svém štěstí neví, neuvědomuje si, že je šťastný.

Mincová desítka

Období spokojenosti, bezpečnosti v životě. Tazatel něco dokončil a může se radovat ze svých úspěchů, z citových i materiálních jistot. Má pocit hojnosti a pohodlí. Tazatel možná chce založit rodinu nebo se připravit na něco co do budoucna přinese užitek. Múže znamenat i dědictví. Obrácená karta je o tom, že pocit bezpečí nevyhovuje a že tazatel vyhledává výzvy.

Žezlová desítka

Tady toho tazatel bere na sebe přes příliš, brzo má všeho nad hlavu a zatěžuje se přílišnou zodpovědností. Musí se odpoutat od starých postojů, aby mohlo být započato nové tvořivé fáze. To však neznamená aby se svého cíle vzdával. Při obrácené kartě si neuvědomuje, že minulost je již překonána , a je sklíčený.

Mečová desítka

Karta naznačuje konec bolestivé situace a tazatel se cítí na dně. Příčinami jsou ztráty, odloučení, i přes vše těžké v 10 je 1 a tedy začátek a brzy se mění situace, vše se začne obracet k lepšímu. Musí se vyrovnat se situací, pak nalezne sílu krizi překonat a nakonec bude díky tomu silnější a schopnější. Obrácená karta nazančuje, že tazatel je na dobré cestě.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A tady je netradiční Tarot čarodějnic a vybrané desítky a X Kolo štěstí a I Čarodějnice

tady u těch desítek nemusí být ty významy tak zřejmé jako i klasických tarotových karet, jsou trochu neobvyklé a počítat se musí i s jiným pojmenováním barev poháry jsou kotle, hole jsou plameny, meče jsou košťata. mince jsou kameny.Witch Tarot

5. října 2012 v 14:53 Představení karet

Jsou to karty tarotů pojaty netradičně. Na své si přijdou dívky a ženy. Pěkná cesta jak se stát čarodějnicí. Pro zábavu i osobní rozvoj.


Velká arkána: pojmenování karet je hodně podobné co normálně, místo Mága je pojmenování Čarodějnice

Dvorní karty nejsou jsou místo nich tyto od každého živlu čtyři:

Slavnost plamenů - Beltain (Čarodějnice)

Luna plamenů - Přibývající měsíc

Bohyně plamenů - Germánská bohyně Holdar

Zkouška plamenů - Protivítr

Slavnost košťat - Samhain (Haloween, Dušičky)

Luna košťat - Novoluní

Bohyně košťat - Keltská bohyně Morrigan

Zkouška košťat - Mistrovství

Slavnost kotlů - Imbolc (Slavnost světel)

Luna kotlů - Úplněk

Bohyně kotlů - Římská bohyně Bonadea

Zkouška kotlů - Sabat čarodějnic s tanci

Slavnost kamenů - Lammas (Slavnost žní)

Luna kamenů - Ubývající měsíc

Bohyně kamenů - řecká bohyně Hekaté

Zkouška kamenů - Vypálené znamení

Malá arkána živly: voda tedy poháry jsou kotle, oheň tedy žezla, hole jsou plameny, vzduch tedy meče jsou košťata, země tedy mince jsou kameny


Tarotové čtyrky

4. října 2012 v 21:54 Tarot

V tarotech znamenají stabilitu, bezpečí, strukturu a pořádek. Neznamená to však nevýraznost, nějaký řád potřebujeme v životě všichni.

Žezlová čtyrka je oslava toho co je, úspěch a tazatel musí být právem spokojen, sklízí plody své práce, těšit se může na období míru a poklidu taky je možná i dovolená.

Pohárová čtyrka o nutnosti vstát a jít, nechat si podat pomocnou ruku, trucováním se nic nedosáhne. musí převést odpovědnost za slepou uličku, je tu možnost sice pomalého, ale pokroku.

Mincová čtyrka ta varuje před lakotou, před přílišnou hrabivostí, před lpěním na majetku, kvůli strachu ze ztráty; při lpění začne stagnovat a přestane růst. Je to karta hmotné zabezpečenosti, jistoty v penězech. Cena nezávisí na tom co vlastníme.

Mečová čtyrka je o odpočinku o nutnosti relaxace, vypnutí z přílišnéhí vypjetí sil třeba v práci a ze stresu, tazatel potřebuje být nějakou dobu sám, aby si odpočinul a nabral síly. Taky jde o dobu třeba rekonvalescence. Je to tedy období odloučení nařízené nebo to tak prostě vyplyne a vždy je to nutné a má to tak být a bývá to pravým požehnáním pro tazatele.


Esa

4. října 2012 v 21:53 Tarot

Všechna esa v tarotu představují základ a odrazový můstek, podstatu. Jsou znamením tvořivého potencionálu, nových začátků a toho, že pro tazatele nastává čas chopit se činu. Tyto karty vytvoří nové příležitosti pro růst a změnu, když je tazatel ochoten chopit se iniciativy.

Vzduch a Oheň jsou aktivní, Voda a Země jsou pasivní.

Kdo chce začít něco nového konečně se pustit do akce a objeví se mu ve výkladu právě Eso holí tak je na nejlepší cestě. Odvaha se cení a je nakloněno z dokončováním je to tu jinak a nesmí se polevit. Představuje nápor a obnovení tvořivé energie, které jsou známkou nového začátku. Inspirace, vzrušení a nadšení prožití nového duchovního uvědomění.

Eso pohárů je ve výkladu emocionální spokojenost stávajícího nebo i nového začínajícího vztahu. Je to slibná karta - představuje radost, lásku i spokojenost. Jsou to city, emoce, nové počátky, narození dítěte, zamilování. Voda přináší život. Tazatel vstupuje do plodně, šťastné, pozitivní fáze a měl by si toho vážit. Může značit i probuzení tvůrčího talenu i rostoucí spirituální pochopení.

Eso mincí zde je vybudován plán, jde o praktické věci, počátky. Fyzické i materiální pohodlí, duševní pohoda a pocit vnitřní důležitosti. Může se očekávat vlastní spokojenost s životem. V tomto případě jsou na obzoru peníze a úspěch. Výhry, dědictví. Je fyzická energie i materiální prostředky, aby pracoval na splnění svých cílů a uskutečňil své ambice.

Eso mečů je na zteči, je připraveno hbitě. Nevhnutelnost změny na vnitřní i vnější úrovni. Mocný příval mentální energi. Jde o jasné myšlení a schopnost dělat rozumná rozhodnutí pomohou překonat překážky, Šance o spravedlivý výsledek nějaké právní záležitosti. Tak třeba na 1.místě astrologického karetního výkladu mluví o ovážnějším a rozhodnějším chování než kdy předtím.


Tarotové dvojky

1. října 2012 v 21:36 Tarot

Dvojky dávají příležitost obnovit rovnováhu a vyřešit nějaký spor.

Jsou symbolem duality a jednoty protikladů. Je to číslo harmonie a spolupráce a často naznačuje, že je nutná volba. Každá barva tedy živel má trochu jiný význam.

Tak dvojka pohárová nebo taky třeba srdcová je o emocích, citech a pocitech jaké má láska a její podoba, splynutí. Také vše co se dá představit pod Venuší v Raku. Milostný poměr, zasnoubení, svatba, ale též přátelství nebo obchodní partnerství. Dobrá je to karta i pro nový vztah.

Mečová dvojka má význam Smír. Je to ale často taky "mrtvý bod" nebo slepá ulička, kdy se neví co dál. Astrologicky Luna ve Vahách vypovídá něco o zdlouhavé váhavosti, kdy se může leccos promarnit. Ale jde hlavně o strach z následků učinit rozhodnutí. Je to ale barva a karta především myšlenek a činů a z obrázku na kartě je celkem jasné co převládá: klid, smír, zkřížené zbraně,..... Obráceně tazatel často zjistí, že je vnímavější vůči vnější pomoci.

Mincová dvojka je astrologicky Luna v Kozorohu a ve výkladu je o tom kam se má tazatel přiklonit. Vypovídá většinou na jakou minci "dát". Často jde o řešení dvou situácí. Obráceně nanačuje, že pro tazatele jde hůře situaci zvládat a udržet v rovnováze. V otázce peněz je jasná opověď: zvažuje pro a proti, kam dát peníze, takže zřejmě mírný nedostatek financí i když není to pravidlem!.

Dvojka holí je o akci, o rozhodnutí jít. Je to karta kdy je tazatel rozhodnut, co udělá dál , o jakémkoliv postupu.Často jde o rozhodnutí, které se týká kariéry. V obrácené poloze tazatel je připraven pro novou výzvu. Však také náleží astrologicky k Slunci v Beranu.


Tyhle karty jsou ze sady HERBAL TAROT